Joves

Empoderament i formació professionalitzadora

Cargando...

Programes

Programes que afavoreixen la inclusió laboral, formativa, socioeconòmica i personal de joves gràcies al seu empoderament i a la mobilització tant dels recursos comunitaris de suport com del teixit empresarial.

Inclouen una descoberta de les diferents esferes vitals per la definició del Pla d’Acció Vital i Professional de cada jove com a pas inicial per millorar les seves capacitats i competències, i augmentar el seu empoderament, la seva formació i les seves possibilitats d’ocupació. Finalitza amb un retorn al sistema educatiu i/o la seva incorporació al mercat de treball com a culminació d’un itinerari d’acompanyament i suport. Els programes segueixen metodologies innovadores i vivencials.

PROGRAMES JOVES

Indicadors 2019

0
Joves atesos
0
Joves formats

Casos d’èxit

testimoni Sabrina
Sabrina Àlvarez, participant del Programa PICE.

testimoni Yenny pice

Yenni Marcela Isaza Salazar, participant del Programa PICE.