Treball i formació línia joves (SOC)

Descripció

Programa adreçat a la contractació de 5 joves amb permís de residència amb la consegüent modificació de la situació a residència i treball. El projecte contempla un itinerari de seguiment al lloc de treball, la realització de formació ocupacional adreçat a la família professional de l’activitat a realitzar i suport en la recerca d’habitatge autònom i al procés d’emancipació en general. Per aquest projecte s’han contemplat 3 places d’auxiliar en recepció, 1 auxiliar informàtic i 1 operari de neteja.

Punt d’actuació

Barcelona i Figueres.

Finançadors