30 joves dels itineraris formatius d’E-commerce, Programació i Màrqueting digital del Programa Singulars de Fundació Intermedia inicien les pràctiques no laborals a empreses de Barcelona, Tarragona i Girona.

Els i les joves del programa Singulars de Fundació Intermedia han iniciat, durant els mesos d’abril i maig, les pràctiques no laborals a empreses dels sectors d’interès de les formacions cursades. Les pràctiques tenen una durada d’entre 80 i 150 hores i tenen com a objectiu donar continuïtat al desenvolupament del perfil tecnicoprofessional dels i les participants, així com posar en joc el seu propi capital competencial en el context laboral.

Les empreses que han acollit a joves en pràctiques són: Borges, Bricodepot, Bauhaus, Birkle Recycling, FeuVert, Caprabo, BonÀrea, Chandaleria, Barros de Ibiza, Lavola, Jabonalia, Ingenium, Veganish, Abacus Cooperativa, Daniel’s Cakes, Studiogenesis i Modula Comunication.

Pràctiques no laborals

En el marc de les accions de formació professionalitzadora del Programa Singulars, es contempla la possibilitat de fer pràctiques no laborals en empreses dels sectors d’interès. Les pràctiques a empreses són una de les últimes accions de coneixement de l’entorn productiu que es duen a terme des del programa.

Prèviament, des del programa, s’han realitzat un total de 34 visites amb empreses dels tres sectors productius i els i les joves han participat en un total de 6 Speed Datings organitzats per l’equip d’Intermediació de Fundació Intermedia. A més, els i les participants, en el marc de les formacions a mida, han participat en Fires Virtuals, Congressos i Webinars (Premis Impacte en el marc del Festival Sitges Next, Webinar amb Empresa Amazon, Experience Forum, Conferències Web sobre I+D i Creació de Pressupostos Web).

Objectiu de les pràctiques no laborals

Les pràctiques tenen com a objectiu ampliar i consolidar els coneixements tècnics apresos a les formacions a mida, així com desenvolupar i transferir les competències transversals identificades i treballades durant tot el procés d’orientació professional i personal. Les pràctiques apropen als i les joves al mercat de treball, permeten que coneguin in situ els processos de treball, els perfils professionals que treballen a l’empresa, tasques i funcions, així com el desenvolupament de les competències de relació i afrontament. Així mateix, les pràctiques també són una oportunitat per a les empreses per veure i conèixer a joves que han rebut una formació a mida i específica del seu sector, per poder incorporar en els seus equips de treball.

Resultats assolits

Des del programa es valora molt positivament els resultats assolits respecte a la participació de les empreses i el total de convenis de pràctiques signats. En el moment actual, força complex per a moltes empreses, el fet que pràcticament la meitat dels i les joves participants en el programa Singulars, tinguin l’oportunitat de beneficiar-se d’aquest procés de pràctiques, és un aspecte molt positiu que cal posar en valor. Part d’aquest assoliment és gràcies als sectors productius pels quals aposta la Fundació en el marc del Programa Singulars. Sectors emergents on la demanda dels perfils professionals per part de les empreses no s’ha vist greument afectada arrel de la crisi sanitària i econòmica derivada de l’impacte de la Covid-19. L’aposta pels sectors tecnològics, com la programació web, el màrqueting digital i l’e-commerce, ha afavorit que els i les joves tinguin l’oportunitat de cursar processos de pràctiques en empreses d’aquests sectors.

Es preveu una possibilitat de contractació en quatre de les empreses en què els i les joves estan realitzant les pràctiques. En finalitzar el procés es farà una valoració per part de les empreses, les persones tutores i els i les mateixos/es participants, del procés de pràctiques.

 


Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.