3 gener, 2017
Xerrada col·loqui amb alumnes d’Integració Social de l’IES Ramon Muntaner de Figueres

Dins el marc de l’assignatura d’Inserció Sociolaboral del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social, el passat 27 de novembre la Fundació Intermedia va ser convidada  a dur a terme una trobada amb alumnes i professorat de l’escola IES Ramon Muntaner de Figueres. L’objectiu de la mateixa va ser exposar la feina que es fa al territori de Figueres, parant atenció al model d’intervenció amb persones en situació d’especial vulnerabilitat, així com el paper que juga l’empresa en el procés de recuperació de la persona.

Un cop acabada l’exposició, va començar el torn de preguntes, que els alumnes van aprofitar per ser especialment actius i fer qüestions sobre el paper transformador de les Entitats Sense Ànim de Lucre i el posicionament d’aquestes davant les desigualtats. Donat el grau d’acceptació de la iniciativa, en futures dates es preveu repetir l’experiència mitjançant l’exposició i l’anàlisi de la intervenció sobre col·lectius específics.

Compartir