Vulnerabilitat

Atenció integral i intermediació laboral

Cargando...

Programes

Programes que volen aconseguir la integració sociolaboral de les persones en situació de vulnerabilitat mitjançant la definició i desenvolupament del projecte d’acció vital des de l’empoderament personal i la millora de les competències tècniques, de base i transversals. Se centren en la definició i la revisió del projecte personal i professional i el desenvolupament d’un itinerari de treball pactat amb la persona que participa en programes de formació professionalitzadora o realitza pràctiques d’empresa. Incorpora la participació de les empreses vinculades, que s’impliquen en els itineraris dels participants des del primer moment.

Inclouen també accions molt intensives de contacte amb empreses, incorporant-les en un projecte de Responsabilitat Social Corporativa i oferint serveis d’intermediació laboral.

PROGRAMES VULNERABILITAT

Indicadors 2020

0
Persones ateses
0
Persones formades

Casos d’èxit

Octavian, participant del Programa Més Feina.

Milan, participant del Programa Interllengua.

Juan José, participant del Programa JO PUC.

Gabriel, participant del Programa Més Feina.

Testimoni Mariama

Mariama Sanneh, participant del Programa MAIS.