La Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), Ariadna Rectoret, el subdirector d’Ocupació Juvenil i Qualificació Professional, Miquel Carrión, i la Responsable del servei d’atenció i suport als joves a l’àrea d’Ocupació Juvenil, Marta Masagué visiten el Centre de Noves Oportunitats del Camp de Tarragona.

El Centre de Noves Oportunitats del Camp de Tarragona ha atès a més de 1000 joves en situació de vulnerabilitat des que va obrir les portes l’any 2015. Cadascun/a d’aquests/es joves ha viscut una història diferent abans d’arribar al CNO, però totes coincideixen en el fet que són joves que tenen entre 16 i 24 anys, que no estan escolaritzats ni treballen i que com ells/elles mateixos/es expliquen, fins a arribar al programa no tenien clar cap a on tirar i que gràcies a la tutorització, la formació i l’acompanyament, ara es preparen per tornar al sistema educatiu, professionalitzar-se o inserir-se al mercat laboral.

Durant el darrer any, la demanda d’aquest servei s’ha accentuat a causa de la pandèmia perquè molts/es joves, en l’inici del confinament, van trobar en el programa una oportunitat de creixement personal i professional malgrat la situació de pandèmia, en bona part gràcies a una metodologia vivencial i d’aprenentatge significatiu que fica en el centre dels itineraris formatius els interessos i motivacions dels i les joves atesos/es.

La Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), Ariadna Rectoret va visitar els i les joves del Centre de Noves Oportunitats del Camp de Tarragona el passat 20 d’abril. A la visita també hi van assistir el subdirector d’Ocupació Juvenil i Qualificació Professional, Miquel Carrión i la Responsable del servei d’atenció i suport als joves a l’àrea d’Ocupació Juvenil, Marta Masagué. Durant la trobada, Rectoret, Carrión i Masagué van poder conversar amb els nois i noies del programa sobre les causes del seu abandonament escolar, les primeres experiències laborals, el seu pas pel CNO i la seva perspectiva de futur cap al retorn al sistema educatiu, la formació professionalitzadora o la inserció laboral.

Durant la visita a les instal•lacions, van acompanyar als representants del SOC, Sònia Moragrega, directora general de la UTE Fundació Intermedia-Fundació Formació i Treball i directora general de Fundació Intermedia, Maite Fortuny, Directora Territorial, d’Àrea Joves i Col•lectiu Genèric de Fundació Intermedia, Azahara González, Directora del CNO del Camp de Tarragona, Idoia Jiménez, Coordinadora de la delegació de Fundació Formació i Treball a Tarragona i Meritxell Ferrando, Coordinadora Pedagògica de Start Noves Oportunitats del Camp de Tarragona.

El CNO atén 400 joves cada any

Des de l’inici del programa de Noves Oportunitats el 2015, el CNO del Camp de Tarragona ha atès gairebé 400 joves cada any (més d’un miler entre 2015-2020), dels quals el 34% ha retornat al sistema educatiu i el 42% s’ha inserit al món laboral. Arran de la pandèmia i durant el darrer any han augmentat les derivacions i sol•licituds per participar en el programa adreçat a joves d’entre 16 i 24 anys que no han finalitzat amb èxit els estudis obligatoris i/o post-obligatoris i que actualment no tenen una feina.

Sònia Moragrega, directora general de la UTE Fundació Intermedia-Fundació Formació i Treball i directora general de Fundació Intermedia va explicar durant la visita l’augment de demanda d’aquest projecte destinat a joves: “Durant el 2020 hem tingut més de 1.000 derivacions a aquest programa, els joves cada vegada s’interessen més per aquest recurs”.

Ariadna Rectoret, després de les converses amb els i les joves, va explicar: “en els ulls dels i les joves, veus que se senten valorats, escoltats i que hi veuen futur”, i va assegurar que els programes de noves oportunitats són l’alternativa per aquests/es joves.

Quan arriben al CNO, de cadascuna/a dels i les joves es fa un diagnòstic ocupacional i social per definir el pla d’acció vital i professional que guiarà la seva estada al Centre i la seva participació en el programa. El programa ofereix una atenció integral, ja que combina accions d’empoderament i de desenvolupament competencial a través de la descoberta d’esferes vitals i accions d’afrontament vinculades als centres d’interès de cada jove, serveis d’orientació i formació professionalitzadora en competències de la mà de l’entorn productiu local, acompanyament a la formació reglada, accions de suport a l’escolarització, inserció laboral i seguiment posterior a fi de preservar el manteniment de la feina i la consecució de la titulació corresponent als estudis cursats.

TAC12TV va cobrir la visita del SOC, aquí pots veure la notícia completa:

_

Noves Oportunitats és un programa que s’emmarca dins les iniciatives de la Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya.