Un grup de persones ateses per Intermedia en el marc del programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció van visitar el passat 21 de juny la Residència Vibentia Mullerat de Barcelona, on es va fer una presentació centrada en l’evolució de les residències. Durant la trobada, els usuaris i les usuàries van poder informar-se sobre el servei que s’ofereix, els perfils competencials dels professionals que hi treballen, les condicions laborals i l’organització dels llocs de treball, així com les activitats que es realitzen al barri o el tipus de relacions que es poden establir amb els familiars.

La presentació va ser duta a terme per la directora de la Residència Vibentia Mullerat de Barcelona, que durant la seva intervenció va destacar cap a quin tipus de servei volen evolucionar i quina és la importància d’atendre correctament els usuaris. Els participants del programa de la Renda Mínima d’Inserció van poder aprofitar la trobada per solucionar dubtes relacionats amb l’atenció sociosanitària i establir contacte amb la directora, entregant-li personalment el seu currículum. Una bona oportunitat per conèixer el mercat laboral i apropar-se a les empreses d’una manera més personalitzada i efectiva.