Els 8 joves participants en el programa Llença’t ASJTET (Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat de la DGAIA) han finalitzat el període de pràctiques de la formació de neteja d’immobles, realitzat a diferents centres de Garbet.
Tots els joves han conclòs el període de pràctiques amb una valoració positiva. El més destacat ha sigut la possibilitat de posar en pràctica els coneixements adquirits durant la formació teòrica, de 75 hores, i el fet de situar-se en un escenari real.

Durant el curs el que més han valorat les persones formadores i tutores de pràctiques és la predisposició a aprendre i l’actitud que han desenvolupat els participants, molt positiva en tot moment. Un cop finalitzades les pràctiques toca fer una valoració del curs, i s’iniciarà la tercera fase del projecte que contempla tres accions: la recerca de feina activa, la contractació i l’acompanyament en el lloc de feina i el tancament del programa. Cada acció està plantejada en funció de la situació de cada jove, la qual es farà a través de l’atenció individualitzada i alguna sessió grupal.