Fundació Intermedia va organitzar el passat dia 28 d’octubre la primera jornada d’Speed Dating on-line amb la participació dels i de les referents de recursos humans de quatre empreses de treball temporal de Tarragona i una cinquantena de persones en situació de recerca de feina provinents de diversos programes de Fundació Intermedia. 

L’objectiu d’aquesta activitat va ser apropar les persones que participen en diferents programes de la fundació i que estan en recerca activa de feina amb els i les referents de recursos humans d’empreses de treball temporal.

En aquesta sessió d’Speed Dating hi van participar 50 persones, provinents de diversos itineraris d’orientació i inserció laboral de Fundació Intermedia, i 9 referents de 4 empreses del territori, Adecco Tarragona i ReusCatalunya Empleo TarragonaGrup Català de Treball Tarragona i Marlex El Vendrell.

Durant la trobada, els i les usuàries van tenir l’oportunitat de realitzar un procés de selecció ràpid i donar a conèixer la seva candidatura a les empreses, mentre que els i les referents d’empresa, van poder conèixer persones amb moltes ganes de treballar i mostrar la seva vàlua personal i professional. En aquesta línia, Marta Torres referent de recursos humans d’Adecco comenta: “De todo corazón, ha sido un placer participar en esta iniciativa, para nada penséis en las incidencias de Zoom, porqué el valor de esta actividad, y el resultado que pueda tener para los y las usuarios/as, vale muchísimo la pena.”

Trencar la bretxa digital

Maite Fortuny, Directora Territorial, d’Àrea Joves i Col·lectiu Genèric de la Fundació Intermedia assegura que actes com aquest són els que “donen sentit al treball fet al llarg dels anys al territori”. “Davant la impossibilitat de realitzar l’Speed Dating presencial, tal com veníem fent en els darrers anys, ha estat molt gratificant veure com s’han unit empreses, professionals i persones ateses des dels diferents programes per tal de fer realitat un Speed Dating on line, apropant les noves tecnologies a les persones i ajudant a trencar la bretxa digital que algunes pateixen” explica la Directora Territorial.

De la seva banda, la Directora de Programes d’Empresa de Fundació Intermedia, Laura Ondoño, valora positivament l’esforç de tot l’equip per organitzar l’Speed Dating i la bona disposició de les empreses a seguir col·laborant i oferint oportunitats. “És fonamental que, com entitat, ens reinventem i experimentem amb fórmules imaginatives, per tal de seguir connectant empreses i ciutadans, és la nostra responsabilitat com entitat social i més en moments com els actuals.