El Club de feina del Prat de Llobregat continua amb les activitats previstes per aquest curs 2021-2022, en matèria d’orientació laboral i teixit productiu, adreçades a joves estudiants dels diversos centres educatius del Prat de Llobregat.

Aquestes activitats es duen a terme des del Servei Local d’Ocupació, en el marc del “Catàleg d’activitats i serveis educatius” del Departament d’Educació, amb la col·laboració i participació dels centres educatius del municipi i el suport en la implementació per part de Fundació Intermedia.

Al llarg d’aquest curs hi ha programades més de 60 activitats, incrementant-se significativament el nombre amb relació al curs anterior, després de la positiva acollida i valoracions tant dels alumnes com dels centres educatius. Així doncs, durant els pròxims tres mesos es preveu atendre aproximadament 800 alumnes i realitzar 22  tallers de “Fes el teu CV”, 11 tallers de “Prepara’t la teva entrevista!”, 3 de “Mercat de treball” i 13 tallers sota el nom “Què cal saber abans de signar un contracte?”.

Aquestes accions es realitzaran al llarg del segon i tercer trimestre de l’any, adaptant els continguts a les especialitats formatives de cada grup d’estudiants. L’objectiu és que puguin incrementar les seves possibilitats d’ocupació una vegada finalitzin la seva formació, tot ampliant coneixements respecte a les vies d’entrada al mercat laboral.

Les activitats aniran adreçades als diferents instituts del Prat de Llobregat amb estudiants de PFI, CFGM, CFGS i al Centre de Formació d’Adults amb alumnes que cursen el Graduat de Secundària. En concret, es desenvoluparan als següents centres: CEE Can Rigol, Fundació Rubricatus, Institut Ribera Baixa, Institut Les Salines, Institut Illa dels Banyols, CFA Terra Baixa, Nostra Senyora del Mar / García Lorca i Institut Escola.

S’atendrà a alumnes de diferents especialitats formatives, entre elles, 4t d’ESO, ESO adaptada, PFI Jardineria, PFI Perruqueria, PFI Fontaneria, PFI Automoció, PFI Hoteleria, PFI Aeroportuària, IFE Jardineria i cures animals i a alumnes de CFGM i CFGS de les següents especialitats: Cures auxiliars d’infermeria, perruqueria, jardineria, activitats comercials, producció agroecològica, guia en el medi natural i de temps de lleure, gestió administrativa, sistemes microinformàtics i xarxes, automatització i robòtica industrial, electromecànica de maquinària, electromecànica de vehicles i automòbils, avions amb motor de pistó, manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids, manteniment aeromecànic, guia informació i assistència turística, instal·lacions frigorífiques de climatització i instal·lacions elèctriques i automàtiques.


El Club de la Feina del Prat de Llobregat és subvencionat pel Servei Local d’Ocupació del Prat de Llobregat.