30 maig, 2018
Tallers a Figueres per motivar la realització de pràctiques

Persones participants del programa MARMI de Figueres, beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania, van començar a principis de maig uns tallers dirigits a despertar el seu interès en la realització de pràctiques en empresa per tal d’ampliar i millorar les seves possibilitats d’ocupació en el mercat laboral.

De moment ja són 13 les persones que s’han engrescat a iniciar aquesta experiència en diferents empreses arreu del territori, i esperem que al llarg del programa siguin moltes més les que decideixin aprofitar l’oportunitat de realitzar aquesta nova incursió al món del treball després d’un temps d’inactivitat.

La realització de pràctiques esdevé clau en el procés d’inserció, ja que ofereix la possibilitat de comptar amb personal de reforç format a mida per l’empresa i la creació d’una futura borsa de candidats; a la vegada esdevé una oportunitat per l’usuari, el qual entrena competències, es manté actiu i millora el seu Currículum per tal d’afavorir el retorn al mercat de treball.

Aquest tipus de taller s’estendrà al llarg de 2018 pels 19 municipis on s’està realitzant aquest programa, i esperem que l’acollida i resposta sigui igual de positiva que aquestes primeres edicions, realitzades per la companya Stella Costejà com a tècnica d’intermediació a la província de Girona.

Compartir