Fundació Intermedia va organitzar el passat 24 i 25 de novembre un Speed Dating virtual amb la participació de les referents de recursos humans de dues empreses d’atenció al client i les persones participants del curs d’Atenció al client E-commerce del Punt Formatiu Incorpora Barcelona.

El Curs d’Atenció al Client E-commerce amb català va començar el passat 30 de setembre amb una durada de 200 hores i va finalitzar el dia 30 de novembre amb 13 alumnes diplomats/des.

Continguts de la formació

El mòdul tècnic ha consistit en 100 hores e-learning amb l’empresa de formació SINERGIA TEAM  & TRAINING en les quals els i les alumnes han adquirit diferents coneixements sobre l’atenció al client  i la utilització del CRM, l’eina fonamental per a la gestió amb el client.

Les persones participants han reforçat els seus coneixements lingüístics de català amb un mòdul de 60 hores introduint d’una manera pràctica l’atenció telefònica en català amb els casos més habituals al lloc de feina. A més de la formació tècnica, els i les alumnes també han pogut formar-se en competències transversals. Alguns dels temes tractats d’aquest àmbit han estat el treball en equip, la gestió del temps i de conflictes, o el reforçament de l’autoestima.

Speed dating virtuals

Per posar punt final a la formació s’ha organitzat un Speed dating a mida amb dos dels Contact Centers més rellevants del sector.

La  primera sessió es va organitzar el dia 24 de Novembre amb MST HOLDING i va ser portada a terme per Bàrbara Folguera, Responsable de selecció Nacional i Andrea Sánchez, Responsable de selecció Internacional, amb l’objectiu de donar a conèixer la companyia, les competències demanades per a perfils d’atenció al client i les condicions laborals del lloc de feina. Els i les participants van posar a prova el seu Elevator pitch davant les tècniques de selecció i algunes persones ja van ser seleccionades per una segona entrevista presencial.

La segona sessió es va organitzar el dia 25 de novembre amb GRUP KONECTA i va ser portada a terme per Laura Alonso, Tècnica de selecció de personal,  que va realitzar un procés de selecció participatiu, realitzant entrevistes in situ per cobrir diferents llocs de feina que es materialitzaran pròximament.

Les persones participants del Punt Formatiu Incorpora Raval estan a l’espera del resultat de les entrevistes i avui dia, una d’elles ja ha sigut seleccionada per incorporar-se al mercat de treball.

Aquesta modalitat formativa es realitza en el marc del Punt Formatiu Incorpora Barcelona i és subvencionada per la Fundació “La Caixa”.