Fundació Intermedia va organitzar el passat 5 de novembre la segona jornada d’Speed Dating on-line amb la participació dels i de les referents de recursos humans de cinc empreses dels sectors sanitari i assistencial, neteja i manteniment i comerç de Tarragona i una setantena de persones en situació de recerca de feina provinents de diversos programes de Fundació Intermedia. 

En aquesta segona sessió d’Speed Dating hi van participar 70 persones, provinents de diversos itineraris d’orientació i inserció laboral de Fundació Intermedia, i 6 referents de 5 empreses del territori, Xarxa Sanitària Santa Tecla, Sanitas Residencial, Gestió Integral Sanitaria i Assistencial (GINSA/ AIE), Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Bauhaus.

Durant la trobada, els i les usuàries van tenir l’oportunitat de realitzar un procés de selecció ràpid i donar a conèixer la seva candidatura a les empreses. A més, algunes d’aquestes persones van aconseguir incorporar-se de forma immediata a l’empresa i d’altres ja són valorades per segones entrevistes i propers processos de selecció. En aquesta línia, Ainhoa Sanz referent de recursos humans de Bauhaus comenta: “Ha estat un plaer participar-hi, poder comptar amb professionals com vosaltres és tot un luxe. A més, he pogut conèixer diferents perfils, molt interessants per comptar-hi per propers processos de selecció”.

El passat 28 d’octubre es va realitzar la primera sessió d’Speed Dating virtual amb la participació de quatre empreses de treball temporal de Tarragona i una cinquantena de persones en situació de recerca de feina provinents de diversos programes de Fundació Intermedia.