La federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) va renovar el passat divendres 20 d’octubre la seva direcció, escollint com a nova presidenta de l’entitat a Sonia Fuertes, que fins ara exercia com a vicepresidenta de l’organització. Fundació Intermedia es manté com a entitat membre de la junta directiva de la federació.

L’equip liderat per Sonia Fuertes, subdirectora de l’Àrea d’Inserció Social de la Fundació Salut i Comunitat, era l’única candidatura presentada, i el seu pla de treball, que aprofundeix en l’articulació i la governança del tercer sector, va ser aprovat per unanimitat.

Durant l’assemblea d’ECAS, els participants van poder reflexionar sobre les implicacions de l’actual context sociopolític en la tasca del tercer sector amb els col·lectius més vulnerables. La renovació de la junta directiva d’ECAS posa fi a la presidència de Teresa Crespo, que ha ocupat el càrrec des de l’any 2009 en quatre mandats consecutius i continuarà formant part de la nova Junta, formada per 22 membres.