Serveis2020-11-08T20:44:26+00:00

Com pots col·laborar amb Intermedia?

Cargando...

Ofertes de feina

El volum de programes actius de la Fundació Intermedia garanteixen la rapidesa en la gestió d’ofertes de feina.

Col·labora

Pràctiques no laborals

Oferint llocs de pràctiques com a eina d’aproximació al mercat de treball i de formació.

Ofereix pràctiques

Visites

Facilitar la visita als centres de treball com a via d’apropament per persones interessades en el sector o l’empresa.

Ofereix una visita

Formació

Participants programa PICE a l'aula 2020

Esdevenir docent en accions de formació tècnica i professionalitzadora.

Col·labora amb formació

Mentoring

Promoure la implicació dels i les treballadores com a figures de mentoria per a persones que es troben en processos de formació, pràctiques o període de prova.

Fes-te mentor/a

Xerrades i tallers

Aportar l’experiència d’un o d’una professional de l’empresa que pugui compartir informació clau sobre el sector i l’ocupació, l’accés i el perfil professional requerit.

Ofereix xerrades

Simulació de processos de selecció

Dur a terme processos de selecció simulats per tal d’afavorir l’entrenament de la competència d’accés a l’ocupació de les persones que s’atenen des de la Fundació Intermedia.

Col·labora

Responsabilitat Social Corporativa

Les accions de responsabilitat social corporativa que l’empresa desplega tenen un impacte directe en les persones que se’n beneficien i contribueixen al fet que l’empresa pugui projectar una imatge de compromís, responsabilitat, solidaritat i justícia social.

Demana informació

Indicadors 2019

0
Empreses col·laboradores
0
Ofertes gestionades
0
Insercions a través de la intermediació

SEGELL

Empresa Col·laboradora vetllant per la igualtat d’oportunitats en el món laboral

Notícies d’Intermediació

Fundació Intermedia debat el futur de l’ocupació a la Jornada #FeinaFutur i reconeix a un centenar d’empreses la seva col·laboració en la tasca social d’inserció laboral

Ir a Arriba