L’equip d’orientació del Programa MAIS de Fundació Intermedia va participar el passat 13 de novembre en una sessió virtual via Zoom de Reflexió sobre el rol de l’orientadora MAIS sota la metodologia Dia de Mercat.

L’activitat d’intercanvi de materials, experiències i reflexió va néixer arran d’una altra trobada de l’equip que va plantejar la necessitat de compartir els neguits, dubtes o qüestions en veu alta i que va proposar oferir respostes d’una manera conjunta a l’acompanyament de les tècniques a les persones usuàries del programa.

Així, l’activitat de Dia de Mercat va marcar-se diversos objectius com compartir els neguits i reflexions de les situacions d’acompanyament actual; detectar els punts forts de les orientadores a través de les accions que fan en el seu dia a dia i posar-les en valor; traslladar del dubte individual a la construcció grupal, observant que el que succeeix en el dia a dia es comparteix i es replica en les companyes; generar de manera conjunta un document de funcions de l’orientadora MAIS i, per últim, generar un clima de cura entre tot l’equip.

Tània Sànchez, Coordinadora Tècnica del Programa MAIS, valora de forma positiva l’activitat pel fet que en l’adaptació del programa i la vida de l’equip MAIS, la distància ha estat la tònica habitual per la situació sanitària: «Hem iniciat un programa telemàticament com a equip, no obstant això en cap moment ha limitat l’apropament entre els membres d’aquest, ni la capacitat d’escolta, de recepció, de permeabilitat i de donar resposta. És positiu perquè l’eix d’aquest dia ha estat no tan sols la cura de les persones, el fet de compartir i crear juntes, sinó també perquè l’eix central és desenvolupar amb qualitat la feina d’acompanyament que es fa en el programa, pensar-hi, reflexionar, generar dubtes i buscar respostes significa que estem en constant aprenentatge».

Les activitats de Dia de Mercat seguiran al llarg del programa des de diferents perspectives i temàtiques de reflexió.

El Programa MAIS 2020/2021 (Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania) que desenvolupa Fundació Intermedia, atendrà a més de 900 persones a 17 municipis de les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona amb l’objectiu d’incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones participants en el programa.

El Programa està cofinançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Fons Social Europeu.