Bona part dels programes que desenvolupa la Fundació Intermedia tenen com a objectiu aconseguir la integració sociolaboral de les persones en situació de vulnerabilitat. L’any 2018 l’entitat va acompanyar 8.742 persones a través de 18 programes de l’àmbit de vulnerabilitat, de les quals 3.420 van finalitzar formacions i un 60% van ser contractades.

La Mariama Sanneh té 44 anys i és una de les persones que ha format part del programa MARMI (Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania) a Salt.

Cuando llegué a Fundació Intermedia ya llevaba un tiempo buscando trabajo, pero no lo encontraba. Quería trabajar de camarera pero no tenía experiencia y me apunté a un curso para aprender a trabajar como ayudante de cocina y camarera.

Hice unas prácticas en un hotel pero no me gustó mucho estar en ese hotel. Entonces la prospectora me buscó trabajo en otro hotel como camarera y he estado trabajando muy bien. Cuando se acabó el trabajo en ese hotel me buscó trabajo en el hotel donde trabajo como camarera de pisos.

Estoy muy contenta con las personas que me atienden en Fundació Intermedia porque lo que dijeron lo han cumplido y eso es lo más importante (…). Además, mientras he estado en Fundació Intermedia, me he podido traer a mi hija mayor de Gambia y ahora ella está aprendiendo el idioma y cuando entienda mejor también vendrá para que le ayudéis a buscar trabajo”.

Acompanyar en el projecte vital i en la millora de les competències tècniques

Els diferents programes de l’àmbit de vulnerabilitat de la Fundació Intermedia, com en aquest cas MARMI, acompanyen a les persones mitjançant la definició del projecte vital des de l’empoderament personal i la millora de les competències tècniques de base i transversals.

Aquests programes se centren en la definició i la revisió del projecte personal i professional i el desenvolupament d’un itinerari de treball pactat amb la persona que participa en programes de formació professionalitzadora o realitza pràctiques d’empresa.

A més, incorporen la participació de les empreses vinculades, que s’impliquen en els itineraris dels participants des del primer moment i també inclouen accions molt intensives de contacte amb empreses, incorporant-les en un projecte de Responsabilitat Social Corporativa i oferint serveis d’intermediació laboral.