La Fundació Intermedia porta a terme diversos programes d’orientació i suport en la recerca de feina per a persones en situació d’atur. L’any 2018, 2.913 persones van participar en algun d’aquests programes i el 25,7 % van ser contractades a través dels programes d’inserció.

L’Anna Sánchez té 50 anys i s’ha reincorporat al mercat laboral a través del programa Orienta de la Fundació Intermedia:

En enero del 2018 a través del SOC, realicé un programa de orientación a la inserción que me resultó muy interesante y útil. Al tramitar el desempleo en la oficina de SEPE me derivaron al centro de Fundació Intermedia de Sant Boi.

Me ayudó en muchos sentidos, el programa me aportó tener más seguridad en mi para encontrar trabajo y afrontar una entrevista, la importancia de actualizar mi cv y me ayudó también a abrirme puertas en el mundo laboral. Aprendí que hay muchas vías para encontrar trabajo y a nivel personal fue muy interesante conocer personas que están en tu misma situación.

Gracias a este programa pude encontrar nuevamente trabajo. Doy las gracias a los profesionales que hacen que volvamos a tener confianza en nosotros, por eso recomiendo la importancia de participar en este programa.”

Els programes de l’àmbit d’Orientació i suport en la recerca de feina tenen la finalitat d’afavorir la inserció sociolaboral de les persones en situació d’atur gràcies a la millora del seu capital competencial i a la definició i execució d’un projecte professional. Se centren en la construcció dels projectes professionals dels i de les participants i la millora i definició de les seves capacitats.

Enforteixen les competències transversals necessàries i s’identifiquen aspectes específics per aplicar millores, juntament amb un pla de treball per reflectir-ho en un currículum i defensar el seu capital competencial en una entrevista de feina.

_______________

Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançat amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal.

Les accions són sense cost per a les persones participants.

Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina de Treball corresponent.

Requisits per participar:

Les accions s’adrecen a persones demandants d’ocupació no ocupades que compleixin els requisits següents:

  • Necessiten definir o millorar l’objectiu professional.
  • Estan inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa.
  • Tenen disponibilitat i interès per participar.
  • Tenen coneixements de català o de castellà que els permeti participar en les sessions individuals i grupals del programa.
  • Tenen autonomia suficient en informàtica i Internet.

Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat

SOC_Gene_Ministerio