Programa Sogeviso d’inserció laboral i habitatge social

Descripció

Aquest projecte té com a finalitat oferir un servei de gestió integral a la persona. L’objectiu final és la millora de la situació Socioeconòmica dels arrendataris d’habitatge social d’una entitat privada, mitjançant un acompanyament social i laboral, a partir d’itineraris específics envers diferents àmbits de vida.

Punt d’actuació

Lleida, Girona, Balears, Barcelonès, Catalunya Central, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme.

Finançadors