[ACTIU]

  • Formació gratuïta adreçada a les persones estrangeres migrades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i retornades majors de 16 anys, sol·licitants del Servei de Primera Acollida.
  • Formació adreçada a l’obtenció del Certificat Oficial del Servei de Primera Acollida, d’utilitat en determinats processos d’estrangeria.
  • La formació s’imparteix a Barcelona.

Aquesta modalitat formativa és impulsada la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu.

Demana més informació!