Els i les participants del Programa Reincorpora de la Fundació Intermedia i la Fundació Formació i Treball acompanyen a persones de la tercera edat de la Llar de Jubilats del Centre de Serveis Socials de Tarragona col·laborant en les tasques de servei i dinamització de menjador.

Els i les participants del programa Reincorpora Tarragona realitzen una activitat d’aprenentatge i servei de col·laboració amb el projecte “Àpats en companyia”, un recurs d’assistència a les activitats de la vida diària de les persones grans, orientat a potenciar un envelliment actiu i responsable d’aquest col·lectiu.

L’activitat que s’està duent a terme durant el mes de novembre, està adreçada a persones de la tercera edat usuàries del servei de menjador comunitari i social, així com a les persones treballadores del menjador de la Llar de Jubilats del Centre de Serveis Socials, ubicada al barri de Torreforta – La Granja de Tarragona.

La Fundació Intermedia i la Fundació Formació i Treball, són les entitats del territori adherides al programa Reincorpora subvencionat per la Fundació “la Caixa”.

El servei “Àpats en companyia”,  es du a terme de dilluns a divendres en horari de 13 h a 15 h, en què 1 o 2 participants del programa Reincorpora de les dues entitats vinculades al programa, acompanyen a les persones de la llar mentre duri l’àpat, col·laborant en les tasques de servei i preparació dels menjars, així com formant part activa de la dinamització de l’espai amb les diferents activitats que s’hi realitzen.

Aquesta activitat es tracta d’una proposta educativa que suma intencionalitat pedagògica i utilitat social per tal de fomentar competències de relació interpersonal, comunicatives, de treball en equip i disposició a l’aprenentatge, a més de valors que promouen la participació social i el compromís cívic, afavorint l’intercanvi d’experiències entre les persones participants.

El programa d’inserció sociolaboral Reincorpora és subvencionat per la Fundació “la Caixa”.