Fundació Intermedia va organitzar el passat 27 de maig una jornada virtual amb la participació de les referents de recursos humans de tres empreses del sector logístic i 30 persones participants del Programa Més Feina dels territoris de Figueres, Tarragona i Balears.

L’objectiu d’aquesta jornada va ser apropar les persones que participen en el Programa Més Feina de Fundació Intermedia a Tarragona, Figueres i Balears, i que han cursat la formació d’Operador/a de logística i carretons elevadors, amb els i les referents d’empreses del sector logístic.

La jornada virtual va anar a càrrec d’Àngels Cristobal, responsable de recursos humans de l’empresa Garcia de Pou, Sergio Boix, director de l’empresa 3 Glops S.L i Toni González, tècnic comercial de formació de l’empresa GAM. En aquesta sessió hi van participar 30 persones usuàries de Fundació Intermedia.

Durant la trobada, les empreses van aportar la seva expertesa dins el sector i van explicar a les persones participants com són els perfils professionals amb què treballen, quins són els requisits formatius, competències tècniques i transversals més valorades, com funcionen els seus processos de selecció de personal i quines són les certificacions en la conducció de maquinària més demandades, entre d’altres. També, les persones participants van poder conèixer la realitat del mercat laboral, les necessitats de personal de les empreses i la gestió dels processos logístics i de selecció de personal.

El Programa Més Feina és un projecte d’acompanyament i millora de l’ocupació per a persones en situació de desocupació i és finançat pel Fons Social Europeu i Fundació «La Caixa».