Orientació

Orientació i suport en la recerca de feina

Cargando...

Programes

Programes que tenen la finalitat d’afavorir la inserció sociolaboral de les persones en situació d’atur gràcies a la millora del seu capital competencial i a la definició i execució d’un projecte professional. Se centren en la construcció plans d’acció a través d’una identificació i rescat competencial previ dels projectes professionals dels i de les participants, així com de la millora i definició de les seves capacitats.

S’enforteixen les competències transversals necessàries i s’identifiquen aspectes específics per aplicar millores, juntament amb un pla de treball que ajudi a reflectir-ho en un currículum vitae i a defensar el propi capital competencial en una entrevista de feina.

PROGRAMES ORIENTACIÓ

Indicadors 2019

0
Persones ateses

Casos d’èxit

testimoni Anna

Anna Sánchez, participant del Programa Orienta.

Testimoni Marta Orienta

Marta, participant del Programa Orienta.