19 març, 2019
Nous cursos de formació en el marc dels Punts Formatius Incorpora a Barcelona

Fundació Intermedia, en el marc dels Punts Formatius Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”, iniciarà dos cursos de formació a Barcelona. Es tracta de dos cursos a mida, totalment gratuïts, amb borsa de treball, i moltes possibilitats de contractació.

Els cursos que es realitzaran dintre del Programa Incorpora són: Auxiliar de la Llar i Dependent/a de Fleca amb Degustació.

El curs d’Auxiliar de la Llar té per objectiu capacitar a les persones participants en les tasques de neteja pròpies del Servei d’Atenció Domiciliària. La formació s’imparteix, en col·laboració amb Suara Cooperativa, del 18 de març al 30 d’abril, de 9 a 14 hores, i es repetirà del 24 de maig al 8 de juliol.

El curs consta d’un total de 150 hores de formació, repartides en 50 hores de competències transversals, context laboral, perfil professional, competències clau per a l’ocupabilitat, projecte professional i recerca de feina; 40 hores de formació tècnica sobre neteja domiciliària, tasques de neteja d’habitacions i zones comunes, neteja a fons de les diferents dependències, neteja del mobiliari, manteniment general de l’habitatge en condicions d’ordre i higiene, comunicació a coordinació d’incidències o anomalies; i 60 hores de pràctiques al Servei d’Atenció Domiciliària que gestiona Suara.

El curs de Dependent/a de Fleca amb Degustació  té per objectiu la capacitació dels i les participants per a les tasques d’atenció al client en Fleca amb degustació i contempla una durada total de 200 hores lectives, del  17 d’abril al 17 de juny, en horari de matins. Aquest curs es realitza en col·laboració amb el Gremi de Flequers de Barcelona, qui imparteix la formació tècnica i buscarà els llocs de pràctiques entre els seus associats.

El contingut de la formació està dividit en tres mòduls, 60 hores de competències transversals, on es treballa el context laboral, el perfil professional, les competències clau per l’ocupabilitat, el projecte professional i la recerca de feina. Una formació tècnica de 60 hores que atorgarà el carnet de manipulador d’aliments i desenvoluparà tècniques de venda, atenció al client, acabat i presentació de peces de pa i pastes, obrador i cafeteria professional, aparadorisme, operacions de caixa i prevenció de riscos laborals. I finalment, 80 hores de pràctiques en empreses agremiades, per posar en pràctica les competències adquirides.

Per garantir l’èxit dels cursos i les possibilitats de contractació els i les participants hauran d’estar en condicions d’incorporar-se al mercat laboral, amb permís de treball en vigor, domini del castellà parlat i escrit, català entès, i amb motivació i disponibilitat per treballar a l’ocupació.

La realització de les formacions, de les sessions informatives i de selecció dels i les participants es portaran a terme a les instal·lacions d’Intermedia al Raval, carrer Sant Oleguer 4-2, baixos, de Barcelona.

Podeu contactar amb Fundació Intermedia a través del telèfon 93 342 83 80, el correu electrònic i.morales@fundaciointermedia.org, o adreçar-vos a les nostres oficines.

Compartir