Memòria d’activitats

Consulta aquí l’arxiu de memòries de Fundació Intermedia.

Memòria 2021

memòria 2021
Català
Castellà

Memòria 2020

Català
Castellà

Memòria 2019

Català
Castellà

Memòria 2018

Català
Castellà

Memòria 2017

Català
Castellà

Memòria 2016

Català
Castellà

Memòria 2015

Memòria 2014

Memòria 2013