Amb la signatura d’aquest acord, les universitats han constituït un grup de treball que durà a terme activitats de recerca i docència al voltant de la qüestió de l’empresa social. La temàtica de l’empresa social comença a estar present en els estudis universitaris, però encara necessita un impuls, tal com es va establir a la jornada que va protagonitzar Muhammad Yunus a Barcelona en motiu de la presentació de la iniciativa a la ciutat.

Els objectius del Yunus Social Business Centre Barcelona són analitzar projectes internacionals d’èxit en l’àmbit de l’emprenedoria i l’empresa socials, generar coneixement entorn a l’estat de l’empresa social a Barcelona i promoure la docència sobre l’emprenedoria i l’empresa social en el marc dels estudis de grau o postgrau de la universitat.

La iniciativa Social Business City Barcelona, del qual Intermedia és una de les entitats impulsores, es fonamenta en una aliança àmplia d’actors en la lluita contra l’atur juvenil mitjançant l’emprenedoria i l’empresa socials. La Social Business City vol esdevenir la plataforma de trobada de tots els agents que lluiten contra l’atur juvenil des de l’empresa social, ja que només col·laborant i treballant holísticament podem combatre els grans reptes de la nostra societat.

La iniciativa Social Business City Barcelona

Aquest projecte de l’àmbit universitari s’emmarca en un programa més ampli de suport a l’empresa social. Després de ser conegut com a impulsor dels microcrèdits i d’obtenir el Premi Nobel de la Pau al 2006, Muhammad Yunus crea una iniciativa internacional amb la finalitat de difondre el concepte d’empresa social a tot el món.

La seva inquietud parteix de les desigualtats socials en el món i veu la necessitat de crear un gran moviment social que lluiti contra el creixement de la desigualtat. Fa una crida a “generar entusiasme en la gent per a aturar el creixement de la desigualtat”.

Així, Social Business City vol resoldre els problemes socials d’un territori utilitzant com a instrument l’empresa social. A la ciutat de Barcelona, el primer gran repte social que s’ha identificat és l’atur juvenil.

Les dades mostren que, en els darrers anys, els joves pateixen l’atur més acusadament que altres col·lectius. Per això, la lluita contra l’atur juvenil ha esdevingut un dels reptes fonamentals del tercer sector i de les empreses socials. Segons l’Enquesta de Població Activa, al 1er trimestre de 2016, la taxa d’atur entre el col·lectiu dels menors de 25 anys se situa en el 37,64% a Catalunya. En xifres absolutes, representen 93.600 persones d’entre 16 i 24 anys a l’atur. En el tram d’edat de 16 a 19 anys la taxa d’atur és del 59,53%.

A la ciutat de Barcelona, segons l’Enquesta de Població Activa, al primer trimestre del 2016, la taxa d’atur juvenil (16 a 24 anys) es troba en un 31,1%. En xifres absolutes, a Barcelona al 1er trimestre de 2016, hi havia 12.400 joves entre 16 a 24 anys aturats, segons el departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. La solució a aquesta situació, que es pot arribar a convertir en estructural, passa per generar més ocupació pel col·lectiu de joves en situació d’atur, especialment per aquelles persones que tenen associats altres factors de risc i per a les quals la inserció o reinserció en el món laboral es fa dia a dia més dificultosa, fent necessària la creació de llocs de treball adequats a les seves habilitats i capacitats.