21 juny, 2017
La Fundació Intermedia gestiona tres projectes del Programa Operatiu d’Inclusió Social i de l’Economia Social (POISES)

Per contribuir a la consecució dels objectius marcats per l’Estratègia Europa 2020, l’Estat espanyol desenvolupa el Programa Operatiu d’Inclusió Social i de l’Economia Social (POISES) per al període 2014-2020, finançat pel Fons Social Europeu.

La Fundació Bancària ”la Caixa”, com a organisme intermedi del POISES 2014-2020, en el marc de l’Objectiu temàtic 9: “Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació”, posa en marxa més de 60 projectes adreçats a implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social per mitjà d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral, que permetin la seva inserció al mercat laboral.

Fundació Intermedia ha estat adjudicatària de 3 projectes que ja han començat a implementar-se a Figueres, Tarragona i Manacor. Pretenem atendre i millorar les condicions de vida de més de 1.300 persones a través d’accions d’orientació i formació qualificadora. Les empreses tindran un paper molt actiu com a col·laboradores en la formació i la contractació.

Compartir