Des del passat més de novembre de 2017 i fins desembre de 2018, la Fundació Intermedia està gestionant el programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció 2017.

Aquest servei vol aconseguir la millora de l’ocupabilitat de persones destinatàries de la RGC (Renda Garantida de Ciutadania), considerant molt convenient que les persones en situació d’exclusió social contribueixin a superar els seus problemes duent a terme diferents activitats encaminades a la inserció o la reinserció. Es considera també indispensable que, a més de la inserció social i en els casos en què sigui possible, s’intenti aconseguir la inserció laboral, cosa que contribueix a recuperar l’autoestima, l’autonomia personal i la consideració de l’entorn social i familiar.

El col·lectiu prioritari al qual s’adreça el projecte són les persones perceptores de la RGC, en especial:

• Les persones amb un grau d’ocupabilitat el qual es pot veure incrementat si participen en mesures actives d’inserció.
• Les que tinguin una edat entre 31 i 60 anys.
• Dones, en especial atenció a les dones víctimes de violència de gènere.
• Les que tinguin càrregues familiars.
• Els destinataris han d’estar inscrits a l’oficina de treball com a demandants d’ocupació no ocupats.

Les persones que participin en el Programa han de venir derivades de la Secció d’Administració de la Renda Mínima d’Inserció.

Per assolir la millora de l’ocupabilitat s’opta per una metodologia que combina les accions individuals (tutoria inicial diagnòstica i tutories de seguiment i tancament de l’itinerari) i accions grupals amb una participació de màxim 15 persones.

Donada la situació d’usuaris beneficiaris de la prestació de la RMI, aquests usuaris i usuàries estan en contacte amb Serveis Socials del barri, de manera que poder coordinar-nos a aquest nivell ajudarà a dinamitzar el territori, alhora que ajudarà a fer arribar els diferents serveis dels equipaments cívics a persones que, molt probablement, no tinguin suficients recursos per accedir a altres recursos semblants.

En aquest sentit, com sempre fem, Intermedia treballarà des de la visió global d’equipament, com a un programa més que s’ofereix a la ciutadania.

Desenvolupem el programa a les poblacions de Barcelona (Les Corts i Raval); Badalona (St Roc); Terrassa; St Boi de Llobregat; St Vicenç dels Horts; El Prat de Llobregat; El Vendrell; Reus; Tarragona (Prat de la Riba i Campclar); El Masnou; Canovelles; Salt; Figueres; Blanes; St Feliu de Guíxols; Palafrugell i Ripoll. En total 24 tècnics i tècniques que atendran a més de 720 persones.

El Programa MARMI està cofinançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Fons Social Europeu.