La trobada virtual amb l’empresa Adecco, ha comptat amb la participació de 50 joves del Programa Singulars, que distribuïts en 5 grups, han experimentat la simulació d’un procés de selecció de personal.

Els i les joves participants del Programa Singulars, desenvolupat per la Fundació Intermedia, van participar el passat 19 de febrer en una visita en format virtual amb l’empresa de treball temporal Adecco, per tal de conèixer de primera mà que és i com funciona una ETT i quines són les competències transversals més valorades avui dia en el mercat laboral, així com treballar de manera conjunta en la simulació d’un procés de selecció.

La primera part de la sessió virtual tenia per objectiu treballar les característiques actuals del mercat de treball, ocupacions emergents i perfils més demanats. A la segona part de la sessió, l’equip tècnic del programa Singulars va preparar una simulació d’Assessment de Selecció amb 4 proves diferents: la creació d’un cv creatiu, la correcció d’un cv fictici per adequar-lo a una oferta de pràctiques, el disseny d’una carta de presentació i la detecció d’errors en una carta de presentació. Mitjançant la creació de 4 grups de sales a través de zoom, els i les joves han experimentat diferents situacions on han posat en valor les seves competències, com la gestió del temps, la participació i el treball en equip.

Gràcies a aquesta dinàmica han pogut posar a prova, experimentar i viure una simulació del que podria ser un procés de selecció real. L’objectiu de la dinàmica ha estat que els i les joves posessin en marxa la competència, en primer lloc, de situar-se en un context de procés de selecció, adaptant-se així a la metodologia utilitzada, de tipus assessment i, per altra banda, que poguessin posar en marxa les seves competències com la comunicació, la relació interpersonal i el treball en equip, i d’afrontament de la tasca, com l’adaptabilitat, l’organització del treball, la negociació, la gestió de l’estrès i la iniciativa, amb la finalitat última de què tant les orientadores com cada jove, pugui fer-se conscient del seu estil i de quins són els aspectes de millora.

Prèviament a la visita, els i les joves del Programa Singulars havien dut a terme, de forma individual i autònoma, un treball i cerca sobre què són les ETT, com funcionen, què abasten i quines són les possibilitats que ofereixen dins del mercat laboral. Aquesta feina prèvia ha permès que els continguts impartits durant la visita d’entorn productiu sobre canals de recerca de feina, eines de recerca de feina, procés de selecció, i desenvolupament de competències hagin estat integrats i assimilats de forma molt satisfactòria i profitosa per tots ells i elles. Això s’ha vist sobretot manifest en el fet que en finalitzar la visita d’entorn virtual, una gran part dels i les joves han formulat dubtes i preguntes a la Miriam, referent de recursos humans d’Adecco.

En finalitzar la trobada virtual, s’ha generat un espai de reflexió on cada jove ha pogut compartir les sensacions que ha tingut i l’experiència viscuda, creant-se un debat molt interessant en el que s’han pogut evidenciar moltes actituds, habilitats, creences, estils de comunicació i de personalitat de cada jove, que es podran treballar a títol personal durant les tutories individuals amb cada orientadora de referència.

Aquesta acció es porta a terme des del programa Singulars de Fundació Intermedia, que està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.