IntermediaJOB, la plataforma web de selecció de professionals per competències que està desenvolupant Fundació Intermedia amb l’objectiu d’ampliar l’impacte de millora de l’ocupabilitat de les persones i de promoure empreses més inclusives arreu del territori, ja es troba en fase de test amb diverses empreses.

El pilot, que s’ha iniciat durant el mes d’octubre amb la participació d’empreses com Grup Catalonia, Eurofirms, Ampans, Mullor, Govinda Pillows i Tech Data, se suma al primer testeig que es va realitzar durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2019 i que va permetre acabar de desenvolupar i millorar les funcionalitats de l’apartat de candidats/es. Amb la prova del portal per empreses, Intermedia pretén validar la proposta de valor de la plataforma, la seva usabilitat i la metodologia de cara a les futures empreses que contractin els serveis de selecció de personal.

Innova amb la digitalització del model de competències

La plataforma IntermediaJOB difereix dels portals de feina convencionals pel fet que aplica tecnologia pròpia que, a partir de digitalitzar el model de selecció per competències, és capaç d’automatitzar i fer un encaix entre les competències que requereix cada lloc de feina i les habilitats de les persones candidates. IntermediaJOB aporta elements objectius per a evidenciar les competències dels/les treballadors/es i permet posar en valor els coneixements i destreses adquirides en tots els àmbits i esferes de la vida, no només els que s’han desenvolupat en l’esfera laboral.

El model per competències ofereix majors oportunitats professionals a persones amb trajectòries laborals discontinues, amb menys formació o experiència perquè permet identificar el capital competencial de les persones i trobar els/les treballadors/es més ajustats al lloc de feina. El model evita també el filtre d’alguns estereotips com l’edat, que sovint són barreres discriminatòries d’accés al mercat laboral.

Encarna Serrano, directora Operativa de Fundació Intermedia i responsable d’IntermediaJOB assegura que la prova pilot ha d’aportar les dades, mètriques i propostes de millora pel que fa a usabilitat de la plataforma: “Amb el pilotatge del Portal d’Empreses d’IntermediaJOB volem validar que les empreses valoren útil el servei que ofereix la plataforma pel que fa a la gestió d’ofertes i persones candidates en clau de competències i que és un servei que els aporta valor als seus processos de selecció”.

“Fins ara hem validat que l’ús de la plataforma a més d’un servei de selecció a mida, funciona i afavoreix la contractació reduint temps i esforços, actualment volem comprovar si només l’ús de la plataforma pot cobrir una part de la selecció i per tant una línia de negoci podria ser la venda de serveis de plataforma amb un pack de formació/suport tècnic i creació de perfils competencials”, afegeix la directora Operativa i responsable d’IntermediaJOB.

Daniel Núñez, responsable de comercialització d’IntermediaJOB explica que l’impacte social de la plataforma no només influirà en les persones en situació d’atur de llarga durada o amb trajectòries discontínues a les quals els costa molt accedir al mercat laboral, sinó que també serà important per a les empreses, perquè aconseguiran trobar talent ocult de persones que a través d’una selecció tradicional basada en llista de requisits no passarien la primera fase de selecció, i això les farà ser empreses més inclusives”.

En el mateix sentit, Encarna Serrano apunta: “A banda d’ampliar el nombre d’empreses i ofertes, l’ús de la plataforma augmenta exponencialment les oportunitats d’accés a ofertes dels nostres participants de programes d’Intermedia i ajuda a estendre el model de selecció per competències per sobre d’altres que prioritzen requisits més limitadors”.

Un cop acabada la fase de testeig del portal d’empresa, Fundació Intermedia preveu aplicar les millores pel que fa a usabilitat i iniciar el llançament de l’activitat i la comercialització del projecte web.