Fundació Intermedia va participar en la Fira virtual d’Ocupació de la UOC el passat 16 i 17 de setembre amb un estand que va servir per presentar la tasca de l’entitat i la plataforma de selecció de professionals per competències IntermediaJOB.

A l’estand d’Intermedia hi van poder accedir un total de 347 visitants per rebre informació sobre la missió i les activitats de la fundació.

Durant la fira  Intermedia també va impartir la ponència «Selecció per competències» amb l’objectiu d’acostar a les persones participants i als visitants de la fira el servei d’IntermediaJOB i el sistema d’avaluació de competències, que fa que els processos de selecció siguin més inclusius.

L’esdeveniment virtual va permetre a Intermedia realitzar entrevistes de feina per cobrir vacants per a diferents perfils professionals i acostar a les empreses informació sobre els serveis de selecció per competències.