Fundació Intermedia va participar el passat 23 i 24 de febrer en la reunió anual de coordinadors/es del Programa Incorpora, organitzada per la Fundació «La Caixa» al CaixaForum de Madrid.

Aquesta jornada, va suposar la retrobada presencial de totes les coordinacions d’Incorpora, així com un espai per la feina de reflexió, unió, posada en comú i establiment de reptes del programa.

Fundació Intermedia ja fa 4 anys que va assolir el repte de coordinar el grup Incorpora Tarragona, on es dona suport a totes les entitats que en formen part, i 2 anys que acompanya a tot l’equip Incorpora des de l’Oficina Pedagògica Incorpora, on s’ofereix assessorament a nivell metodològic als diferents punts formatius del programa Incorpora i formació als tècnics professionals en noves metodologies de treball, entre d’altres.

Fundació Intermedia va renovar recentment el conveni de col·laboració del programa Incorpora de Fundació “La Caixa” a les províncies de Barcelona, Girona, Tarragona i a les Illes Balears.


El programa Incorpora està subvencionat per Fundació “la Caixa”.