Fundació Intermedia va organitzar el passat 19 i 20 de maig dues sessions d’Speed Dating Laborals en format virtual amb la participació de les referents de recursos humans de 10 empreses i 134 persones participants provinents de diversos programes de Fundació Intermedia a Tarragona, Reus i El Vendrell.

L’objectiu d’aquesta activitat va ser apropar les persones que participen en diferents programes d’orientació i inserció laboral de Fundació Intermedia a Tarragona, Reus i El Vendrell i que estan en recerca activa de feina amb els i les referents de recursos humans d’empreses dels sectors de neteja viària i manteniment urbà , serveis hospitalaris i residencials, serveis de neteja en instal.lacions hoteleres i instal.lacions en general, comerç de grans superfícies, restauració i empreses de treball temporal.

La primera sessió d’Speed Dating Laboral, que van tenir lloc el 19 de maig, va comptar amb la presència d’Angie Luque, tècnica de recursos humans de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA (FCC), Aurora Paños, responsable de selecció de l’ONADA SERVEIS, Carmen Orea, tècnica de recursos humans de XARXA SANITARIA I SOCIAL SANTA TECLA, Esther Zapata, tècnica de recursos humans d’ISS FACILITY SERVICES i Claudia Ruano, tècnica de selecció Tarragona de CLARO SOL FACILITIES. En aquesta sessió hi van participar 63 persones usuàries de Fundació Intermedia.

La segona sessió d’Speed Dating, que es va realitzar el 20 de maig, va anar a càrrec d’Angelina Ramón, cap de serveis de BRICO DEPOT, Joana Flores, Office Manager de CRIT INTERIM, Marina Fernández i Manuel Migueles, tècnics/es de seleció de personal de Tarragona i Reus d‘EUROFIRMS, Linda Velez, tècnica de recursos humans de MC DONALDS i Laia Font, tècnica de recursos humans de CARREFOUR MARKET. En aquesta trobada hi van assistir 71 persones també provinents de diferents programes d’Intermedia.

Durant les trobades virtuals, els i les usuàries van poder presentar la seva candidatura, en funció del seu perfil i objectius professionals, a les diferents referents de recursos humans de les empreses participants.