El Programa Més Feina de la Fundació «La Caixa» que Fundació Intermedia desenvolupa a les demarcacions de Tarragona i Figueres a Catalunya i a Manacor a les Illes Balears, ha tancat el 2021 amb la inserció laboral de 133 persones en situació de vulnerabilitat.

El projecte, amb punts d’actuació a Manacor, Figueres i Tarragona és un itinerari integral de formació i inserció sociolaboral adreçat a persones en situació d’alta vulnerabilitat, que contempla tant l’acompanyament grupal com l’individual i que parteix d’un model d’orientació, capacitació i formació professional que posa en el centre d’atenció i la intervenció a la persona, els seus aprenentatges i el seu empoderament.

Fundació Intermedia inicia un any més una nova anualitat del Programa Més Feina, projecte basat en la realització d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral adreçats a incrementar les possibilitats d’incorporació i manteniment en el mercat laboral de persones en situació de vulnerabilitat.

L’equip tècnic del programa Més Feina dels territoris de Figueres, Manacor i Tarragona es va reunir, en format virtual, el passat 4 de febrer per tal de planificar les accions d’orientació, formació i prospecció de l’any 2022, així com per establir sinergies entre els territoris.

Indicadors Més Feina 2021

resultats més feina 2021

Durant el 2021, el programa desenvolupat a Fundació Intermedia va atendre en el conjunt dels territoris a un total de 251 persones aturades, de les quals van ser formades i acreditades 177. Un total de 133 persones van trobar una feina.


El Programa Més Feina de la Fundació Intermedia és un projecte d’acompanyament i millora de l’ocupació per a persones en situació de desocupació i és finançat pel Fons Social Europeu i Fundació “La Caixa”.