Fundació Intermedia juntament amb l’entitat malaguenya Prodiversa va posar en marxa el passat 26 de maig el programa +EMPLEO: Apoyo a la inserción sociolaboral a personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión social.

L’objectiu del projecte és ajudar a l’orientació i la inserció sociolaboral de persones vulnerables en l’actual context de crisis sanitària i econòmica arrel de la Covid-19. La metodologia d’intervenció combina l’atenció telemàtica amb la presencial; reforça el coneixement i l’ús de les tic com a vehicle per trencar la bretxa digital existent en una gran part de la població que està en procés de recerca de feina. Així com treballar la recuperació dels recursos competencials per afrontar una nova realitat social, laboral i personal.

Prodiversa és una entitat que desenvolupa el seu treball a Màlaga,
amb l’objectiu de contribuir al canvi del sistema social, polític i econòmic
cap a un model més just amb les persones i l’entorn.Barcelona-Màlaga

El projecte es desenvoluparà durant 24 mesos a Barcelona i Àrea Metropolitana, on la intervenció anirà a càrrec de Fundació Intermedia; i a Màlaga on actuarà Prodiversa. En ambdós territoris el programa tindrà una metodologia comuna.

Des d’Intermedia es porta la coordinació del projecte i de l’equip tècnic, la capacitació de les tècniques d’orientació de Màlaga; així com el suport pel que fa a comunicació i difusió del programa a tots dos territoris. Per altra banda, Prodiversa incorpora pels i les participants de Màlaga, activitats formatives per millorar les competències tècnico-professionals.

Així doncs, l’equip a Barcelona està format per 1 coordinadora i 1 tècnica d’orientació i a Màlaga per 2 tècniques d’orientació. A més, de forma transversal cada entitat compta amb personal d’intermediació, i en el cas d’Intermedia també amb la recepció, que assegurarà la bona entrada de participants al programa. + EMPLEO també tindrà el suport de les responsables de programes de totes dues entitats i un grup de voluntaris/es per poder arribar a atendre totes les persones que sol·licitin el suport laboral.

 


El Programa +EMPLEO: Apoyo a la inserción sociolaboral a persones desempleadas en situación o riesgo de exclusión social està finançat per la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) i es desenvolupa amb partenariat Intermedia i Prodiversa.