A mitjans d’octubre, la Fundació Intermedia i la Fundació Roses Contra el Càncer van arribar a un acord per fomentar conjuntament la reinserció laboral de les persones que han patit càncer i també dels seus familiars. Tant l’entitat oncològica com Intermedia coincideixen que, després de viure una malaltia com aquesta, resulta difícil tornar a treballar, i per això ambdues fundacions han signat el conveni de col·laboració que ajudarà a aquestes persones a inserir-se de nou al món laboral.

Amb l’objectiu de recuperar emocionalment a la persona, l’acord posat en marxa per Fundació Intermedia i Fundació Roses Contra el Càncer pretén servir com a eina per a potenciar les capacitats i redefinir-les amb la finalitat que els pacients trobin feina. Així mateix, el conveni, que té una vigència d’un any, vol anar més enllà portant a terme processos de reinserció que incloguin als cuidadors o familiars d’aquestes persones.

Enllaç a la notícia d’Empordà TV.