La Fundació Intermedia finalitza un any més el Programa “Joves en Pràctiques” de la Garantia Juvenil

La Fundació Intermedia va finalitzar el passat 30 d’abril el Programa “Joves en pràctiques” de Garantia Juvenil a Catalunya, un projecte destinat a incentivar la contractació en pràctiques de joves per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral.

Aquesta tipologia de contracte en pràctiques es realitza per treballar en ajuntaments, consells comarcals i entitats sense afany de lucre arreu del territori.

En la seva convocatòria 2019, el programa va suposar la contractació en pràctiques de 3 joves, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil, a Fundació Intermedia durant un període de 6 mesos a jornada completa i als municipis de Barcelona (Sant Oleguer i les Corts) i Girona (Salt).

Abans que finalitzés el programa “Joves en pràctiques”, una de les joves participants va ser contractada per la fundació com a tècnica d’orientació per un altre programa de l’entitat.

El projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, el Fons Social regulat per l’Ordre TSF/115/2018 de 12 de juliol.