Dels 83 joves atesos, un 70% ha finalitzat amb èxit les formacions a mida, 37 han realitzat pràctiques no laborals en empreses i 23 han retornat al sistema educatiu.

Fundació Intermedia va celebrar el tancament del Programa Singulars 2020 2021 amb una jornada que va reunir els i les joves participants en el programa, diverses empreses i els i les tècnics/ques i formadors/es de l’entitat el passat 1 de juliol en format virtual a través de Zoom.

La Jornada de tancament del programa Singulars va servir per celebrar la finalització del programa i l’assoliment dels objectius pel que fa al nombre d’insercions laborals amb contractes de més de 6 mesos o indefinits i el retorn dels i les joves al sistema educatiu, així com un espai per recordar i compartir experiències en relació amb el programa Singulars. Aquest any, a causa de les restriccions marcades per la pandèmia de la Covid-19, la Jornada es va realitzar en format virtual, tanmateix, això no va impedir crear un espai distès i de proximitat entre els i les joves.

La directora general corporativa de Fundació Intermedia, Sònia Moragrega, va ser l’encarregada d’inaugurar la Jornada de Tancament del Programa Singulars i posar en valor la feina feta per els i les joves, els i les formadors/es, l’equip tècnic i les empreses col·laboradores: «Vull donar les gràcies als i les joves per la seva participació, motivació i implicació en el programa en un any com aquest, que no ha estat fàcil. També a l’equip tècnic per haver aconseguit no només tirar endavant el projecte sinó per haver innovat i trobat fórmules per poder dur a terme els itineraris d’orientació i formació previstos. Per últim, agrair a les empreses, per la seva implicació, que malgrat la pandèmia, han seguit creient que és important implicar-se en projectes socials oferint pràctiques i oportunitats als i les joves.»

Tot seguit, la directora de l’Àrea de Joves i Col·lectiu Genèric, Maite Fortuny, es va sumar a les felicitacions cap als i les joves i va afegir «Voldria destacar la vostra capacitat d’esforç, de compromís i d’adaptació al canvi que heu demostrat en aquest any de pandèmia, competències que de ben segur us aniran molt bé en el mercat de treball.»

Durant la inauguració de la jornada, la coordinadora del programa Singulars de Fundació Intermedia, Ariadna Troté, va anunciar que l’entitat, a través dels cinc punts d’actuació (tres a Barcelona, un a Tarragona i un a Girona) ha assolit els objectius marcats a l’inici del programa: “Estem molt contentes pel que fa als objectius d’inserció, tot i no haver finalitzat encarna el programa, ja hem aconseguit arribar al 20% d’inserció laboral amb contractes de més de 6 mesos o indefinits. S’han signat un total de 33 contractes i 23 joves retornen al sistema educatiu reglat al setembre.»

Més del 70% dels joves finalitza les formacions a mida

La coordinadora del programa Singulars va explicar que s’han atès un total de 83 joves dels 75 sol·licitats a l’inici del programa, més del 70% dels i les joves han finalitzat amb èxit les formacions a mida, 37 joves han aconseguit carnets de carretoner i 37 joves han realitzat pràctiques no laborals en empreses. A més, dins el programa s’han fet 20 visites a empreses de diferents sectors d’interès i s’han portat a terme 10 accions socials per cada grup d’actuació, com per exemple la iniciativa que porta per títol «La nit màgica de reis» on els i les joves van enviar missatges en format de vídeo als nens i nenes d’entitats i escoles de Barcelona, Tarragona i Girona fent ells i elles de Reis d’Orient.

El Programa Singulars de Fundació Intermedia ha comptat amb 5 grups d’orientació i formació i cada grup ha cursat una d’aquestes especialitats formatives professionalitzadores: E-commerce, Logística i Atenció al Client, Màrqueting i Publicitat en entorns digitals i Social Media i Programació i Implementació d’E-commerce, Webs i Apps de venda amb un total de 600 hores de formació dins del seu itinerari. En un any de canvis constants i incerteses, el programa s’ha sabut adaptar a les noves situacions i reforçar-se, amb propostes que han permès als i les joves poder seguir els seus itineraris sense que aquests es veiessin afectats. La implementació de la modalitat virtual i l’adaptació dels materials transversals, ha fet que en tot moment tant les persones joves, com els i les formadors/es, com l’equip tècnic, pogués implementar millores per a l’assoliment dels objectius i el seguiment de les accions del programa.

De l’edició d’aquest any, que finalitza el 6 de juliol, la coordinadora ha destacat el compromís dels i les joves en tot l’itinerari dels 11 mesos, el programa es tanca amb el 90% dels i les joves que van iniciar, essent molt escàs l’abandonament durant el programa. Cal destacar, també, el nombre de joves que retornaran al sistema educatiu, cursant Grau Mig, Grau Superior o Preparació a Proves d’Accés.

Per Intermedia ha estat fonamental, també, el paper de les empreses col·laboradores que, tot i les dificultats evidents, han acollit a joves en pràctiques, han obert les seves portes de manera virtual per tal que els i les participants poguessin conèixer les ocupacions i els perfils professionals d’interès de primera mà, així com les contractacions que s’han realitzat al llarg del programa.

L’acte de tancament del Programa Singulars va comptar amb la veu dels i les joves, formadors/es i empreses a través d’un vídeo resum de la seva pròpia experiència durant tot el procés, exposant les accions desenvolupades tant d’orientació, formació, com amb l’entorn productiu, així com l’adaptació al context actual, apostant per la transformació en modalitat virtual dels materials d’intervenció. A més , en l’última part de la jornada, de caràcter més lúdic, les tècniques del programa van organitzar una gimcana virtual on els i les joves van realitzar un seguit de proves i, finalment, una reflexió final a través de l’eina Kahoot on els i les joves van poder reflexionar, en clau humorística, del seu pas pel programa.

Mira el vídeo del Programa Singulars 2020 2021 i coneix alguns dels seus protagonistes: 

 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.