La Fundació Intermedia va iniciar el passat 31 d’octubre de 2018 el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, un projecte destinat a incentivar la contractació en pràctiques de joves per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral. El projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, el Fons Social regulat per l’Ordre TSF/115/2018 de 12 de juliol.

En la seva convocatòria 2018, el programa ha suposat la contractació en pràctiques de 4 joves, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil, durant un període de 6 mesos a jornada completa i als municipis de Barcelona, Tarragona i Salt. Amb formació i perfils professionals diferents, la subvenció esmentada ha permès la contractació de dos auxiliars administratius, per realitzar tasques de suport administratiu vinculades a programes que gestiona l’entitat; una tècnica de suport a programes socials de la fundació; i una auxiliar de comunicació, que té assignades tasques de suport a l’àrea de comunicació de l’entitat.