El passat dimecres 1 de març la Fundació Intermedia va arrancar amb la segona edició del curs de neteja d’immobles dins del Programa Llença’t, finançat per l’Obra Social La Caixa. Un projecte d’Empoderament, Formació i Inserció de joves d’entre 16 i 24 anys.

El programa, de caràcter integral i en aliança amb la cooperativa Garbet, consisteix en un itinerari professionalitzador d’un grup de joves en el sector de la neteja. Aquests joves podran venir derivats tant de l’ASJTET (Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat de la DGAIA) com d’altres entitats i poden tenir permís o no de treball.

Aquesta edició compta amb un grup que està format per 14 joves que participaran en el procés que consta d’una primera fase on es realitzaran sessions de Balanç Vital i Competencial i Habilitats per la vida, i una segona fase on es realitza un itinerari formatiu-ocupacional de neteja d’immobles amb la col·laboració de la cooperativa GARBET.

L’objectiu del programa se centra a afavorir la inclusió dels joves en l’àmbit personal, socioeconòmic, formatiu i laboral, dotant d’eines i estratègies per desenvolupar-se en el món laboral.