La UTE formada per la Fundació Intermedia, la Fundació Surt i Suara Cooperativa ha posat en marxa el programa Barris d’Oficis a les zones del Raval Sud i el Gòtic Sud de Barcelona.

Es tracta d’un projecte innovador de formació i ocupació de persones en situació de vulnerabilitat social i laboral, residents en barris del Pla de Barris de Barcelona, el programa municipal que actua de manera integral en 16 barris de la ciutat per lluitar contra les desigualtats des d’una visió global i interdisciplinària.

Barris d’Oficis depèn de Barcelona Activa, l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona, i de Foment de Ciutat, la societat municipal que impulsa el programa Pla de Barris, per tal de reduir les diferències socials existents; i és finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Els 15 participants han signat un contracte laboral d’un any de durada a jornada completa, encara que destinaran més del 30% de la totalitat d’hores contractades a formació.

Des de la formació en competències transversals es treballen aspectes imprescindibles per al correcte afrontament de la feina i de futurs processos laborals. Partint d’un diagnòstic inicial sociolaboral, es desenvoluparan mòduls de balanç vital i competencial, habilitats socials per l’ocupació i igualtats d’oportunitats, economia de la llar, alfabetització digital adreçada a la inserció laboral, treball de cures més enllà dels rols tradicionals de gènere, emprendre en femení i orientació laboral.

La formació permetrà obtenir el Certificat de Professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, i inclourà continguts de suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional.

Les hores de treball efectiu aportaran als participants experiència laboral com a professionals d’atenció sociosanitària a persones dependents, realitzant principalment tasques de suport en la higiene i cura personal, control de medicació i alimentació, suport a la mobilització, a diferents instal·lacions i/o serveis.

Paral·lelament es realitzen accions d’avaluació i tutories de seguiment del seu projecte, d’acompanyament a la formació i d’acompanyament a la pràctica professional.

A la finalització de la contractació s’estableix una proposta de pla d’ocupació i acompanyament a la recerca de feina, per tal de potenciar la inserció d’aquelles persones que no hagin renovat contracte.