La nova edició del programa Orienta de Fundació Intermedia preveu atendre 2.250 persones inscrites al SOC, moltes d’elles afectades per la crisi econòmica i laboral derivada de la Covid-19.

El programa Orienta (Accions d’orientació i acompanyament a la inserció) desenvolupat per Fundació Intermedia en la seva convocatòria 2020, va posar-se en marxa el passat 30 de desembre amb una trobada de tot l’equip que va servir com a tret de sortida. Tècnics i tècniques del programa, acompanyats per representants del Consell de Direcció d’Intermedia, així com per representants de les diferents Àrees de l’entitat, equip administratiu, d’orientació, d’intermediació i de coordinació, van compartir el que seran les línies generals d’actuació del programa pel 2021.

 

El programa es desenvoluparà al llarg del 2021 i compta amb els mecanismes necessaris per compaginar l’atenció presencial amb la telemàtica en cas que la situació epidemiològica de la Covid-19 ho requereixi.

 

Gamificació i aprenentatge significatiu, noves fórmules en l’atenció a les persones

Aquesta edició, amb materials didàctics renovats, en els quals la gamificació i l’aprenentatge significatiu hi jugaran un paper important, s’enfronta al repte d’oferir una atenció a persones que, fruit de la crisi econòmica provocada per la situació de pandèmia per la COVID-19, molt probablement necessitin itineraris amb intervenció instrumental i acompanyament de contenció, empoderament i gestió emocional.

 

El programa preveu atendre a 2.250 persones

Fundació Intermedia gestionarà el programa Accions d’orientació i acompanyament a la inserció 2020, finançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en 10 municipis, 13 punts d’actuació i 18 unitats d’orientació.

El programa preveu atendre un total de 2.250 persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i derivades per aquest.

 

_________________

Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançat amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal.

 

Les accions són sense cost per a les persones participants.

Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina de Treball corresponent.

 

Requisits per participar:

Les accions s’adrecen a persones demandants d’ocupació no ocupades que compleixin els requisits següents:

  • Necessiten definir o millorar l’objectiu professional.
  • Estan inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa.
  • Tenen disponibilitat i interès per participar.
  • Tenen coneixements de català o de castellà que els permeti participar en les sessions individuals i grupals del programa.
  • Tenen autonomia suficient en informàtica i Internet.

 

Per a més informació:

http://serveiocupacio.gencat.cat

LOGOS ORIENTA 2020