El Programa d’Habilitats socials i personals de Cáritas que desenvolupa Fundació Intermedia va reiniciar-se a principis de gener als municipis de L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Barcelona, Badalona, Santa Coloma i zona Maresme com a itinerari no presencial, ampliat per un itinerari semipresencial d’un dia a la setmana, per a les persones amb majors dificultats.

La finalitat del projecte és doble, d’una banda  facilitar la utilització en el dia a dia d’eines digitals i d’altra, millorar l’ocupabilitat en les persones més vulnerables. L’equip que el porta a terme està compost per 3 tècniques a jornada complerta i una coordinadora a mitja jornada, de moment, fins finals d’any.

Anna Suarez, Coordinadora del projecte Habilitats socials i personals de Cáritas a Fundació Intermedia explica que el projecte continua endavant “gràcies a l’impuls i professionalitat de les tècniques que el gestionen”.

“Tot i les dificultats de l’any passat, la creativitat i el control de la metodologia estan permetent dotar al projecte d’una enorme adaptabilitat a les necessitats de les persones que acull. Les circumstàncies són les que són, però les ganes de millorar l’efectivitat i d’acostar-se a la problemàtica de cada persona, per mirar de donar la màxima qualitat dins les limitacions, són encara més grans”, assegura la coordinadora.

“Tot i les dificultats de l’any passat, la creativitat i el control de la metodologia estan permetent dotar al projecte d’una enorme adaptabilitat a les necessitats de les persones que acull.

Per fer front a aquestes dificultats, l’equip del projecte està dissenyant i implementant nous materials i està acompanyant a les persones amb una major situació de vulnerabilitat de forma semipresencial, amb l’objectiu de poder salvar la bretxa digital i les dificultats que es deriven de l’analfabetisme digital, sempre intentant que les persones participants acabin realitzant les accions de manera virtual.