L’experiència és un valor preuat i justament de l’expertesa de les tècniques més veteranes del programa Orienta n’ha nascut una Guia Metodològica que aglutina i estructura una forma de treball en el camp de l’orientació i la inserció laboral d’èxit en el marc del Programa Orienta.

La nova edició del programa Orienta (Accions d’orientació i acompanyament a la inserció) desenvolupat per Fundació Intermedia en la seva convocatòria 2020, ha arrancat amb força. Les tècniques més veteranes del programa han elaborat la Guia Metodològica del programa Orienta.

L’equip que ha liderat el projecte metodològic, format per dotze tècniques i amb el suport de coordinació, ha compartit la seva experiència de treball en el programa desenvolupat en les diferents convocatòries, i han bolcat tots els seus coneixements en l’elaboració de la Guia.

El manual, elaborat amb l’objectiu d’acompanyar, informar, donar suport i aclarir dubtes durant l’execució del programa Orienta ha estat una feina intensa, que no només ha permès elaborar una Guia, sinó que també ha suposat una oportunitat per consensuar metodologies i empoderar lligams d’equip.

Així doncs, la guia recull les línies específiques d’actuació del programa, des de l’inici fins a arribar al procés de tancament. Passant per totes les fases, especificant excepcions, alertes a tenir en compte i com no, els valuosos consells de tècnica. Un document viu, que s’anirà actualitzant periòdicament, i podrà anar incorporant les novetats que puguin sorgir per mantenir-se vigent de cara a les pròximes edicions del programa.

Una feina feta amb tota la seva professionalitat per transmetre-la any rere any a tot l’equip Orienta, sobretot a les noves incorporacions; i serveixi com bé diu el seu títol, de Guia Metodològica, elaborada per i per a l’equip.

 

_________________

Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançat amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal.

 

Les accions són sense cost per a les persones participants.

Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina de Treball corresponent.

 

Requisits per participar:

Les accions s’adrecen a persones demandants d’ocupació no ocupades que compleixin els requisits següents:

  • Necessiten definir o millorar l’objectiu professional.
  • Estan inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa.
  • Tenen disponibilitat i interès per participar.
  • Tenen coneixements de català o de castellà que els permeti participar en les sessions individuals i grupals del programa.
  • Tenen autonomia suficient en informàtica i Internet.

 

Per a més informació:

http://serveiocupacio.gencat.cat

LOGOS ORIENTA 2020