Fundació Surt és una de les sis entitats sòcies del projecte europeu que impulsa l’empoderament econòmic de les dones supervivents de la violència masclista

Fundació Intermedia va viatjar a Karditsa (Grècia) convidada per Fundació Surt per  participar en una trobada entre les entitats que formen part del projecte europeu WEGo! com a partner especialista en inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. El projecte WeGo!, que en la seva segona edició compta amb 6 entitats sòcies de 4 països europeus, se centra en les dones que han patit violència masclista i realitza una tasca d’investigació dels serveis d’atenció amb l’objectiu de trobar i aplicar fórmules de treball que facilitin l’empoderament econòmic de les dones supervivents de la violència de gènere.

Durant els dies de la trobada, que va tenir lloc de l’11 al 13 de febrer, Intermedia va poder aportar l’experiència en innovació en el camp de la Intermediació laboral i va presentar les eines de treball de l’entitat: el gestor i la plataforma de selecció de professionals per competències IntermediaJob.

La presentació va generar curiositat per conèixer la fórmula que utilitza Intermedia per aconseguir la  complicitat i la col·laboració de les empreses en la seva tasca d’inserció laboral. Així que les representants d’Intermedia també van presentar el projecte @intermediaempresa, el catàleg de serveis en línia i en format audiovisual que permet acostar a les empreses els casos d’èxit i de bones pràctiques en intermediació i inserció laboral.


La manca d’independència econòmica és una de les principals traves que han de superar les dones que han patit violència masclista. Segons l’Agència Europea de Drets Fonamentals, la violència contra les dones és generalitzada a Europa i l’augment de les dades és alarmant: una de cada quatre dones experimenta violència física i/o sexual en l’àmbit de la parella i les seves causes sovint estan relacionades amb la pobresa, la dependència econòmica i la discriminació de gènere.


WeGo! va néixer fa cinc anys i va desenvolupar una primera fase del 2015 al 2017 amb el cofinançament de la Unió Europea i la participació de 15 socis de 7 països europeus diferents. Actualment desenvolupa la segona fase (2018-2020) i compta amb 6 entitats sòcies de 4 països, una de les quals és Fundació Surt, entitat impulsora de Fundació Intermedia. La resta d’entitats són ActionAid, Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) i Rel.azioni Positive Società Cooperativa Sociale d’Itàlia, Center for Sustainable Communities Development de Bulgaria i Women’s Center Of Karditsa de Grècia.

mapa_projecte_wego

El projecte se centra en 4 països.

El projecte es fonamenta sobre tres pilars: el desenvolupament de les capacitats dels centres i les entitats que treballen directament amb les dones; la creació de xarxes de treball per oferir un millor suport a les dones pel que fa al seu desenvolupament social i econòmic; i la sensibilització i promoció dirigida a empreses i institucions públiques per promoure pràctiques sobre empoderament econòmic en el marc institucional.

A la tornada de la trobada amb les entitats europees, Laura Ondoño, coordinadora transversal de programes de Fundació Intermedia explica: “Hem pogut conèixer experiències d’altres entitats a altres països i hem constatat que compartim el mateix neguit i les mateixes limitacions (precarietat laboral, manca d’oportunitats, manca de sensibilització de les empreses i/o desconeixement vers el col·lectiu, etc.)”. “D’altra banda també hem comprovat com, davant d’una crisi, es desenvolupen xarxes de suport entre administracions, bancs i entitats per buscar i trobar fórmules que facilitin aquest empoderament cap a l’assoliment d’un lloc de treball, hem pogut conèixer experiències molt enriquidores, com la del centre de dones (CWK) de Karditsa”.