Fundació Intermedia ha recobrat les trobades territorials interprogrames de Tarragona de forma presencial després de 20 mesos sense poder-se trobar a causa de la pandèmia de la Covid-19.

La totalitat de l’equip de Tarragona es va reunir el passat 22 d’octubre de forma presencial a les instal·lacions de la Cooperativa Obrera Tarraconense.

Durant la trobada, en la que van participar professionals dels equips d’intermediació i d’orientació, administratiu i coordinació de diversos programes desenvolupats per la Fundació Intermedia a Tarragona, es van dur a terme diverses dinàmiques per potenciar la cohesió de grup i reforçar els vincles entre els i les treballadores de l’entitat, posant en valor aspectes positius tant personals com professionals dels i les companys/es.

Posteriorment, va tenir lloc la presentació del projecte d’Alfabetització digital, un programa que té com a objectiu treballar les competències digitals per millorar la recerca activa de feina de persones usuàries que vénen derivades de diferents programes de la Fundació Intermedia al territori. Al final de la sessió, es va dedicar un espai per reflexionar i fer propostes de millora en relació amb els processos de treball i protocols interns.