25 September, 2020
Fundació Intermedia publica la Memòria anual 2019

Fundació Intermedia va publicar el passat mes d’agost la memòria anual 2019. Segons les dades de l’informe anual, la Fundació Intermedia ha atès, a través dels 45 programes que gestiona a 24 comarques catalanes, un total de 19.731 persones, de les quals el 42% han aconseguit feina gràcies a la col·laboració i la sinergia amb 1.131 empreses.

El 2019 Fundació Intermedia va acompanyar 5.852 joves a través de diferents programes, 930 van finalitzar formacions professionalitzadores i un 42% dels i les joves provinents de programes d’inserció van ser contractats i contractades. També va acompanyar 10.031 persones en diferents programes de vulnerabilitat, 3.136 van fer formacions i el 44,60% van ser contractades. Per últim, Intermedia va acompanyar 3.848 persones en diferents programes d’orientació laboral i el 38,40% d’aquestes van inserir-se al mercat laboral.

Entre les dades que publica la memòria, destaca la puntuació de satisfacció de participants dels programes així com de clients, en tots dos casos per sobre de notable: 9,26 és la puntuació mitjana de la satisfacció dels i les participants dels programes durant l’any 2019 i 9,60 és la puntuació mitjana de la satisfacció dels clients durant el mateix període.

Com es desprèn del text, el desenvolupament de programes durant l’any 2019 ha crescut especialment en l’atenció a joves a través dels Centres de Noves Oportunitats o la consolidació de la formació en el sector tecnològic amb joves a través d’aliances amb empreses. A més, Fundació Intermedia ha consolidat els programes dirigits a persones en situació d’atur de llarga durada.

En clau interna, el creixement de l’entitat s’ha vist reflectit no només en el nombre de projectes sinó també en el nombre de llocs de treball, que ha crescut durant el 2019 un 18,32% respecte a l’any anterior, fins a arribar a tenir un equip humà format per 226 persones.

La memòria anual 2019 de Fundació Intermedia ja està disponible per consulta i descàrrega al web.

Compartir