14 febrer, 2017
La Fundació Intermedia gestiona el programa d’Espais de Recerca de Feina a Barcelona al carrer Guàrdia

Des del passat més de desembre del 2016 i fins a l’octubre del 2017, la Fundació Intermedia està gestionant el programa d’Espais de Recerca de Feina.

Aquest servei té com a objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar a la persona demandant d’ocupació per a la seva reincorporació al mercat laboral, mitjançant la posada en contacte de les persones participants en l’espai amb ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional assessorats en tot moment per 2 tècnics de l’entitat.

Els requisits de les persones participants són:

–    Persones ocupables amb un projecte professional definit i viable.
–    Inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa.
–    Disponibilitat i interès per participar.
–    Coneixement del català/castellà.
–    Autonomia suficient en informàtica i internet.

Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu i la Generalitat de Catalunya.

Programa-Espais-Recerca-Feina_Intermedia

Compartir