Fundació Intermedia va participar activament els dies 19 i 20 de març a les jornades «Com combatre l’atur dels majors de 45 anys? Reflexions per a un debat necessari», celebrades al Palau Macaya de Barcelona. La cita, organitzada conjuntament pel Síndic de Greuges de Catalunya i l’Obra Social “la Caixa”, estava pensada per analitzar la situació d’atura entre les persones més grans de 45 anys i trobar alternatives i propostes.

Els objectius de la jornada eren identificar les claus que fan de l’atur dels majors de 45 anys un problema sobre el que s’ha d’intervenir de manera específica, conèixer les necessitats principals d’aquest col·lectiu i identificar els eixos d’intervenció de les polítiques públiques per tal de fer un disseny efectiu a l’àmbit estatal, autonòmic i local.

Durant aquests dos dies, en què la Fundació Intermedia va assistir a la jornada i va participar en el debat, les diferents ponències van presentarla diagnosi i les seves aportacions a les solucions des de múltiples perspectives:
_L’atur dels baby-boomers i els seu efecte sobre el sistema de benestar des d’una visió demogràfica
_L’impacte de l’atur dels majors de 45 anys sobre els valors i els principis generals de l’Estat social
_L’atur d’aquest col·lectiu com una qüestió de salut pública
_El sistema de Seguretat Social i el seu impacte sobre les persones aturades de més de 45 anys
_Els estereotips per raó d’edat i el seu paper en els processos de selecció i contractació
_El treball del futur, els nous requeriments d’adaptació professional
_Les falles del sistema laboral, segons les experiències dels empresaris, l’àmbit universitari i el tercer sector, representat per la Directora d’Operacions de la Fundació Intermedia, Sonia Moragrega
_La perspectiva de les administracions, amb els Departaments d’Empresa i Ocupació i de Salut
_La visió d’agents socioeconòmics, amb la participació dels sindicats i la patronal.

Aquest debat complex requereix del màxim esforç per tal de cercar solucions, un eix fonamental de les polítiques dels governs, i de canvis normatius i prevenció de la salut per combatre l’atur i els seus efectes entre els majors de 45 anys.

Actualment el 35% de la població aturada és major de 45 anys. Segons les últimes dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), a Catalunya 258.000 persones majors de 45 anys estaven a l’atur en 2014, el que representa una taxa d’atur del 17,4% respecte al total de la població activa d’aquesta franja d’edat.