16 maig, 2019
  • Fundació Intermedia inicia el procés de selecció de personal per Suara Cooperativa
  • Fundació Intermedia inicia el procés de selecció de personal per Suara Cooperativa

La Fundació Intermedia i Suara Cooperativa treballen conjuntament per millorar la inserció laboral i la contractació de persones en situació de vulnerabilitat. Des de l’any 2015 han fet possible més de 3.200 contractacions al Servei d’Atenció Domiciliària que gestiona Suara. Aquesta estreta col·laboració ha generat durant el darrer any gairebé 650 contractacions de personal d’atenció directa, 340 contractes d’auxiliars de la llar i la contractació de 460 persones totals.

Intermedia inicia la recerca i selecció del personal que treballarà al Servei d’Atenció Domiciliària de Barcelona, Hospitalet, Sant Boi, Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Ripollet, Mollet i Sant Adrià, des d’ara fins al final de la campanya d’estiu al mes d’octubre.

La Fundació Intermedia està al capdavant del reclutament de les candidatures, és l’encarregada de realitzar els processos de selecció, seguint els paràmetres i requisits marcats per la cooperativa, i de preparar la documentació necessària per a la contractació de les persones seleccionades, que s’han d’incorporar als seus llocs de treball com a professionals d’atenció directa en domicili o auxiliars de la llar.

El Servei d’Atenció Domiciliària està adreçat a persones grans, amb diversitat funcional o infants. Des del SAD es presta atenció a persones amb dificultats per a satisfer les necessitats de la seva vida quotidiana, siguin funcionals, d’organització o de convivència.

Els professionals d’atenció directa que treballen en aquest servei porten a terme tasques d’atenció sociosanitària a persones dependents en domicilis. Com ara cura i acompanyament de persones, suport en la higiene personal, control i suport en l’alimentació, cura de la salut i control de les pautes de medicació, mobilitzacions i utilització d’aparells tècnics, estimulació i treball de les capacitats dels usuaris per retardar-ne el deteriorament i potenciar la seva autonomia personal, ordre i manteniment de l’habitatge i prevenció de possibles situacions de risc, entre d’altres.

Aquest perfil professional requereix titulació oficial a l’àmbit sociosanitari, Certificat de Professionalitat d’atenció sociosanitària en domicilis o institucions, CFGM en atenció a persones en situació de dependència, CFGM sociosanitari, CFGM en cures auxiliars d’infermeria, CFGS integració social, o FPI auxiliar de clínica.

Els i les Auxiliars de la Llar realitzen la neteja domiciliària; tasques pròpies de neteja d’habitacions i zones comunes, neteja a fons de les diferents dependències, neteja del mobiliari en general, altres actuacions relacionades amb la neteja dels espais o utensilis, manteniment general de l’habitatge en condicions d’ordre i higiene, comunicació a coordinació d’incidències o anomalies observades en el desenvolupament de la seva tasca.

Els/les interessats/des poden contactar amb Fundació Intermedia, mail s.riera@fundaciointermedia.org o whatsapp 671 035 012.

Compartir